Bao đeo thẻ nhân viên 05

     Bao đeo thẻ nhân viên 

 Kích thước: 60*90mm (dọc)

Chất liệu: giả da

Màu sắc: Xanh dương