Thẻ tên nhân viên in chuyển nhiệt nền nhũ

 Thẻ tên nhân viên:

A Chất liệu:     kim loại Aluminum

B Kích thước: 18*65mm, 20*70mm, 20*65mm, 18*68mm... kích thước theo yêu cầu khách hàng

C Công nghệ:  in phẳng theo maket thiết kế.
D Mặt trước:   Phủ thủy tinh hữu cơ (Epoxy)
E Mặt sau:      Gắn nam châm hoặc ghim cài