Bao đeo thẻ nhân viên 09

  Bao đeo thẻ nhân viên (New)

 

Kích thước: 60*90mm

Chất liệu: giả da

Màu sắc: Đen