Bao đeo thẻ nhân viên 10

   Bao đeo thẻ nhân viên (New)

 Kích thước: 90*60mm

Chất liệu: giả da

Màu sắc: Đen