Bao đeo thẻ nhân viên 014

 Bao đeo thẻ nhân viên (New)

 Kích thước: 90*60mm (ngang)

Chất liệu: nhựa trong cao cấp

Màu sắc: Trong