Dây đeo thẻ dệt logo 15

  Dây đeo thẻ dệt logo "Công ty TOYOTA HIROSHIMA Vĩnh Phúc"

Dây poly.

 Kích thước

15*900*1mm

và dệt theo yêu cầu khách hàng...

Kỹ thuật dệt:

Dây dệt đơn sắc (1 màu): Xanh lá, Xanh dương, Đỏ, Trắng, Vàng, Da cam, Đen,..

Dây dệt đa sắc: gồm nhiều dải màu (ví dụ như dây gồm 5 dải màu của phật giáo)