Dây đeo thẻ co rút yoyo vuông

 Dây đeo thẻ co rút thông minh yoyo Vuông cao cấp

Chât liệu: Nhựa ABS

Kích thước:33*33mm

Kích thước phần tử in logo: 20*20mm

Mặt trước in logo phủ thủy tinh hữu cơ bề mặt.

Có tai đeo trực tiếp vào dây đeo thẻ