thẻ tên nhân viên mạ vàng 04

   Thẻ tên nhân viên:

Kích thước: 18x65mm
Chất liệu: Đồng mạ vàng 18K
Công nghệ: ăn mòn kim loại đồng, gắn nam châm hoặc ghim,

mặt trước phủ thủy tinh hữu cơ.