Dây đeo thẻ nhân viên in chuyển nhiệt 020

   Dây đeo thẻ Sungroup

A. Chất liệu: Polyester

B. Kích thước: 10*900*0.8mm

C. Công nghệ: in chuyển nhiệt hai mặt 

D. phụ kiện: Móc khóa kim loại hai đầu móc, yoyo in logo