Dây đeo thẻ nhân viên in chuyển nhiệt 021

     Dây đeo thẻ Ngân hàng SHB

A. Chất liệu: nylon

B. Kích thước: 15*900*0.8mm

C. Công nghệ: in chuyển nhiệt hai mặt 

D. phụ kiện: Móc khóa kim loại