Dây đeo thẻ Sinh viên

 A-Chất liệu: Dây lụa

B-Kích thước: 15*900mm
C-Kỹ thuật dệt: Dây dệt đơn sắc màu đỏ
D-Kỹ thuật in: In lưới, lụa phẳng
 in đơn màu 
E-Móc khóa: móc khóa kim loại xoay