Bao đeo thẻ nhân viên màu đỏ ngang

  Bao đeo thẻ nhân viên (New)

 Kích thước: 86*54mm

Chất liệu: giả da

Màu sắc: đỏ, ngang