Bao thẻ nhân viên 026

  Bao đeo thẻ nhân viên 

 Kích thước: 60*90mm (dọc)

Chất liệu: giả da

Màu sắc: Xanh dương

Trong hai mặt