Bao đưng thẻ nhựa trong dọc

 Bao đựng thẻ nhựa cao cấp

Kích thước: 86*54mm

Chất liệu: nhựa ABS cao cấp

Màu sắc: trắng trong