Bao đeo thẻ nhân viên 04

    Bao đeo thẻ nhân viên 

 Kích thước: 90*60mm (ngang)

Chất liệu: giả da

Màu sắc: Xanh dương

Hai mặt trong