Bao đeo thẻ nhựa deo 028

  Bao đeo thẻ nhựa dẻo

Kích thước: 88*56mm

Chất liệu: nhựa dẻo siêu bền